BAŞÇİFTLİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

1-KURULUŞUN GENEL TANITIMI

PERSONEL DURUMU

Müftülüğümüze bağlı yirmi iki kadro olup bunlar; İlçe merkezi, Hatipli ve Karacaören Kasabaları 

İlçeye bağlı köylerde bulunan değişik unvanlı kadrolardır. Bunların dökümü aşağıdadır.

A) Dolu Olan Kadrolar :

1- Vaiz : 2 (yurtdışında)

2-Veri Haz.ve K.İşlt : 1

3-Hizmetli : 1

4-Şoför : 1

4-İmam-Hatip :13 

5-Müezzin-Kayyım : 1

6- K.K.Öğreticisi : 1

------------------------------------

Toplam : 20

B) Münhal Olan Kadrolar :

1- Müftü : 1

1- Müezzin-Kayyım : 1

--------------------------------------

Toplam : 22

Müftülüğümüze bağlı on üç cami olup, bunların hepsi kadroludur. Kadro tahsis edilmeyen camimiz bulunmamaktadır. Kasaba ve köylerimiz arasında özellikli bir küçük köyümüzde cami bulunmamaktadır.BİNA , LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU

Müftülük Hizmet Binası ve Müştemilatı :

Müftülüğümüzün hizmet vermekte olduğu bina, Türkiye Diyanet Vakfı’na ait olup, bünyesinde ayrıca Müftü lojmanı, Kur’an Kursu, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün kirada bulunduğu hizmet binası ile giriş katındaki dört adet garaj, kazan dairesi ve depodan müteşekkildir.

Hizmet binamız ve müştemilatının farklı dönemlerde fiziki kapasitesi geliştirilmiş; son iki yılda da kalorifer tesisatı yapılarak hizmete sokulmuştur.

1-Camiler ve Lojmanlar :

Müftülüğümüze bağlı on üç camimizden Hatipli Kasabası, Alan Köyü Erikçayırı Mahallesi, Şahnalan, Erikbelen Köylerine ait toplam 4 adet camilerin lojmanları olup, bunlar yeterli durumdadır. İlçe Merkezinde Genç Osman Mahallesi Cami Derneği tarafından 3 daire şeklinde lojman yaptırılmış olup şu an kullanılmaktadır.

11-Araç – Gereç Durumu :

Müftülük ve vakıf hizmetlerinde kullanılmak üzere, TDV Başçiftlik Şubesi tarafından bir adet 1993 model “Toros” marka otomobil satın alınmış olup, intifa hakkı Müftülüğümüze verilmiştir. Ayrıca dairemize iki adet masa üstü bilgisayar, bir adet Müftü odasına leptop ve projeksiyon cihazı ile Müftü odası, Vaiz Odası ve Memur odasının mobilyaları tamamen yeni alınmıştır. Bütün araç-gereçlerimizin her türlü bakım ve onarım giderleri Vakıf Şubemizce karşılanmaktadır.

SON BİR YIL İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE YATIRIMLAR

a) Eğitim Hizmetleri :

1- Yaz kur’an kurslarının düzenli yürütülebilmesi için merkez ve kasabalardaki görevlilerimiz 5 günlük seminere tabi tutulmuştur.

2- Okulların tatil edildiği yaz aylarında Merkez ve kasabalarımızın tamamı ile köylerimizde Yaz kur’an kurları açılmıştır.

b) İrşat Hizmetleri :

1- Hedef kitlemizin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak vaaz konuları tespit edilmekte, doyurucu nitelikli ve halkın anlayacağı bir dil ile sunulmaya çalışılmaktadır.

2- Üçer aylık va’z ve irşat proğramları yanında Ramazan ayı için özel irşat pıroğramı hazırlanıp uygulanmaktadır

3- Bu hizmetlerin hedefine ulaşması bağlamında farklı zaman ve zeminlerin durumlarına uygun olarak camide ve cami dışında yüce Dinimizin ulvi mesajlarının verilmesine ve güzelliklerinin anlatılmasına gayret sarfedilmektedir.

4- Zaman zaman misafir yada emekli Müftü, Vaiz, İmam Hatip, Kur’an Kursu öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni gibi görevlilerin bu hizmetlere katkıları sağlanmaktadır.

5- Dini nitelikli zararlı, bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı milli birlik ve beraberliğimizi koruyabilmek için İslami ve milli dinamiklerimizin güzellikleri halkımıza anlatılmaktadır.

6- Ramazan ayı başta olmak üzere; cami içinde ve dışında zaman zaman hanımlara yönelik programlar uygulanmaktadır. Bu programlara en geniş seviyede katılımın sağlanması için mahalli düzeyde gerekli tedbirler alınmaktadır.

c) Din hizmetleri :

1- Görevlilerimiz tarafından her camide Ramazan münasebetiyle mukabele okunmuştur.

2- Kutlu Doğum Haftası gibi önemli gün, gece ve haftalarda imkanlar mütenasip, gerekli maddi ve manevi katkılar sağlanarak kutlanmaktadır.

d) Denetim Hizmetleri :

İmkanlar ölçüsünde camilerimiz, din görevlilerimiz ve yaz kur’an kurslarımız denetlenmektedir.

İHTİYAÇLAR VE SORUNLAR

a) İhtiyaca cevap vermeyen Karacaören Merkez Camii yıkılarak yeniden yapımına başlanmış olup caminin tamamlanması ve din görevlisi lojmanına ihtiyaç vardır.

b) Lojmanı olamayan camilerimizin lojmana kavuşturulması gerekmektedir.

ÖNERİLER

c)Camilerde okuma odaları ve kütüphane oluşturulması.