BAŞÇİFTLİK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

-İlçemiz özel idare Müdürlüğü mülkiyeti Başçiftlik Belediyesine ait olan binada İlçe Özel İdare Müdürü Selvet ŞEN Müdürlüğünde hizmet vermektedir.

-İlçemize bağlı 1 Belde 7 köy ve 9 mahalle bulunmaktadır.

-İlçemiz Özel İdare Müdürlüğünde 1 Müdür görev yapmaktadır.

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ

1-İl özel idaresi genel sekreterliğinin verdiği görevleri, talimatları ve direktifleri yerine getirmek

2-Kaymakamlık makamının verdiği ek görevleri yapmak

3-Kaymakamlık lojmanının elektrik, su, telefon giderleri ve makam aracının akaryakıt giderlerinin ödenmesi

4-İlçe milli eğitim müdürlüğünün elektrik, telefon ve su giderlerinin ödenmesi

5-İlçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı okulların büyük ve küçük onarım giderleri

6-Köy ve mahalle muhtarlarımızın aylık maaşlarını ödenmesi

7-Taşımalı eğitim sistemine göre köylerde bulunan öğrencilerin merkez ilköğretim okullarına taşınmalarının ödenmesi

8-İlçemiz köylerine ait yapıların numarataj belgelerinin düzenlenmesi

9-5302 sayılı İl özel idaresi yasası'na göre Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köylerdeki umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (Bakkal,Kahvehane, İçkili lokanta vb.) ile Gayrı sıhhi müesseselere (GSM) ait dosyaların düzenlenmesi

10-İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü maden, kum ve çakıl ocaklarının denetlenmesi

11-Müdürlüğümüz arşivinde bulunan 1938 yılına ait olan Kadastro geçmemiş köylere ait Tahrir kayıtlarının çıkarılması

12-3194 sayılı yasaya aykırı olan kaçak yapılarla ilgili tahakkuk eden idari para cezalarının takip ve tahsilinin gerçekleştirilmesi

13-İlçemiz köylerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak ticari faaliyet gösteren kişiler adına İl Daimi Encümeni tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarının takip ve tahsilinin gerçekleştirilmesi